Robo Riečny - Ľuboš Kostelný

05. 02 2017 15:30 |
Ľuboš Kostelný
Ľuboš Kostelný Foto: Markíza

Otec Laury a Sabínky, bývalý manžel Evy

Robo má za sebou kriminálnu minulosť, s ktorou sa snaží vyrovnať. Pochádza zo silne patriarchálnej rodiny, kde sa naučil, že muž bez ženy je vlastne menejcenný, že má vládnuť pevnou rukou a žena sa mu nesmie vzoprieť, inak nasleduje trest. Po čase strávenom vo väzení a na protialkoholickom liečení má jediný cieľ: nestratiť kontakt so svojimi dcérami. No zvyk je železná košeľa, a keď Robo vidí, že k cieľu vedie skratka, neváha ju využiť.

Komentáre ( 0)

 
/* associated find node 'Kto je kto' */