Stop krutosti a týraniu zvierat. Pripojte sa k Pycovi aj vy

08. 06 2018 09:45 | TS
Stop krutosti a týraniu zvierat. Pripojte sa k Pycovi aj vy
Stop krutosti a týraniu zvierat. Pripojte sa k Pycovi aj vy

Situácia s týraním zvierat je alarmujúca. O mnohých prípadoch sa verejnosť ani nedozvie.

Minulý rok prešlo útulkami na Slovensku takmer 12-tisíc týraných a nechcených zvierat. Oproti tomu ale stojí podľa štatistík iba 35 prípadov trestných skutkov týraní zvierat. Realita je taká, že spáchaných krutostí môže byť násobne viac, avšak bez toho, aby sa o tom ktokoľvek dozvedel.

„Súčasný stav je alarmujúci, každý deň pribúdajú nové kruté prípady týrania zvierat. Za posledných sedem rokov išlo za tento trestný čin do väzenia iba šesť ľudí. Hovoríme o prípadoch ako vyhladovanie na smrť, dobitie, organizovanie obzvlášť brutálnych psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach kvôli množeniu. Násilie je pritom len jedno: kto takto dokáže ubližovať zvieraťu, je ohrozením pre všetkých. Zverili by ste takémuto človeku svoje dieťa? Chceli by ste, aby bol vašim susedom?" pýta sa Zuzana Stanová, zvieracia ombudsmanka.

Len Zvierací ombudsman dostal za minulý rok viac ako 300 podnetov na riešenie. O mnohých prípadoch sa verejnosť nedozvie, v médiách je počuť iba o tých najzávažnejších, napríklad o fenke Viki vyhladovanej na smrť s otvorenou hnisajúcou ranou na celom podbrušku alebo Ralfim, hnijúcom zaživa, ktorého sa našťastie podarilo zachrániť. Týrané sú však aj mačky, kone či cirkusové zvieratá.


Iniciatíva Zvierací ombudsman však na účinné riešenie situácie nemá kapacity ani financie. „Na to, aby sa bezodkladne zasiahlo, aby sme prinútili kompetentných konať a vymôcť spravodlivosť, musí niekto, kto sa vyzná v legislatíve, zabezpečiť zákonné odobratie dôkazov, ktoré páchateľa usvedčia, podať fundované trestné oznámenie a zúčastniť sa súdneho pojednávania. Ak to neurobíme my, útulky, ktoré takéto zvieratá zachraňujú, budú mať na to kapacitu len ťažko. A tak to potom vyzerá, že domôcť sa spravodlivosti je nemožné, tieto skutky ostávajú nepotrestané a tyrani, schopní krutého mučenia, sa neboja neobmedzene pokračovať," hovorí Stanová.

Preto iniciatíva spúšťa na webstránke www.stopkrutosti.sk kampaň, vďaka ktorej bude možné účinne postihovať takúto krutosť. Už príspevok 20 eur umožní Zvieraciemu ombudsmanovi ochrániť tých, ktorí sa brániť nemôžu, v každom kraji. Pretože zviera nie je vec!

Do kampane sa zapojili aj známe osobnosti. Medzi nimi aj moderátor Martin Pyco Rausch.


Zvierací ombudsman sa venuje:

● Úprave legislatívy tak, aby bolo ľahšie potrestať zlo a naopak, otvoriť priestor útulkom v priamej pomoci zvieratám.

● Právnej pomoci na ombudsmanskej linke 0948022121: 7 dní v týždni bezplatné právne poradenstvo na telefóne.

● Právnemu zastupovaniu útulkov v konaniach s tyranmi a množiteľmi, šarhami či úradmi, ktoré nekonajú.

● Osvete počas pravidelnej adopčnej akcie Nájdite sa… so zvieratkom z útulku, ktorú organizuje už 7 rokov. Nový domov našlo viac ako 330 zvierat.

● Výchove k tolerancii pri práci s deťmi a mládežou na základných školách a prednáškami na vysokých školách.

● Vyzdvihovaniu pozitívnych prípadov: udeľuje cenu Animal Hero za hrdinský čin v prospech zvierat.

● Terénnej službe: vďaka spolupráci s partnerskými terénnymi organizáciami v nevyhnutných prípadoch zabezpečiť výjazd inšpektora takmer kdekoľvek na Slovensku a konkrétnu pomoc týranému zvieraťu.

„Situácia spolu so schváleným zákonom "Zviera nie je vec" nabrala ešte viac na dôležitosti. Ak sa nám nepodarí získať dostatok financií, nebudeme schopní pomáhať systematicky riešiť prípady krutosti na zvieratách a dosiahnuť zmenu. Veríme, že na Slovensku bude menej krutosti a nespravodlivosti, ak bude možné riešiť veci fundovane, odborne a s ľuďmi, ktorí sa vyznajú v zákonoch. Zlyháva systém a preto zmena môže prísť len vtedy, ak všetci uvidia, že tyrani sú za svoje činy odsúdení a potrestaní. Násilie je totiž len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať," dodala Zuzana Stanová.

Na ochranu zvierat a prevenciu pred nezmyselným týraním je možné prispieť na: www.stopkrutosti.sk.

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat, ktoré sa od roku 2011 zaoberá pomocou na úrovni systémových a legislatívnych zmien v tejto oblasti. Je to neštátna a apolitická inštitúcia, ktorá nie je platená zo žiadnych zdrojov.

Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorou sa od septembra pomôže znížiť počet týraných a nechcených zvierat.

Činnosť je dôležitá aj z hľadiska vnímania ľudí a posilňovania všeobecnej empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie.

Komentáre ( 0)