Súd nariadil neodkladné opatrenie proti spoločnosti neoprávnene šíriacej programové služby skupiny Markíza

14. 02 2019 14:15 | Tlačová správa
skupina Markíza
skupina Markíza Foto: TV Markíza

Spoločnosť je zároveň povinná odstrániť a zdržať sa akýchkoľvek verejných vyhlásení, inzercie, propagácie a reklamy týkajúcej sa šírenia televíznych programov skupiny Markíza.

Bratislava, 14. februára 2019 – Okresný súd v Bratislave nariadil neodkladné opatrenie voči spoločnosti ELSON s.r.o., poskytovateľovi internetových služieb, ktorý popri ponuke internetového pripojenia na slovenskom území neoprávnene šíril aj televízne programy patriace do skupiny Markíza.

Slovenský súd uložil spoločnosti ELSON s.r.o. povinnosť zdržať sa šírenia televíznych programov skupiny Markíza, konkrétne Markíza, Markíza International, DOMA a DAJTO. Zároveň spoločnosť nesmie umožňovať šírenie týchto programov ani tretím osobám prostredníctvom svojej platformy a je povinná odstrániť a zdržať sa akýchkoľvek verejných vyhlásení, inzercie, propagácie a reklamy týkajúcej sa šírenia televíznych programov skupiny Markíza.

„Súd potvrdil náš prístup k spoločnostiam, ktoré distribuujú naše programové služby bez zmluvy, a teda neoprávnene. Sme pripravení aj naďalej aktívne konať proti tým, ktorí autorské právo porušujú a využijeme na to všetky dostupné právne prostriedky,“ uvádza MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

PR oddelenie skupiny Markíza

Komentáre ( 0)