Sivák Martin

01. 07 2016 09:45 | www.markiza.sk
Martin Sivák
Martin Sivák Foto: TV Markíza

redaktor Športových novín

Odbor telesná výchova – geografia študoval na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval ako učiteľ telesnej výchovy a geografie na Základnej škole v Prievidzi. Do televízie Markíza prišiel v roku 1997 a dodnes pracuje ako redaktor Športových novín.

Komentáre ( 0)