Vyhrajte 5 balíčkov školských učebných pomôcok

28. 08 2015 06:00 |
Súťaž o balík učebných pomôcok
Súťaž o balík učebných pomôcok
Súťaž o balík učebných pomôcok
Súťaž o balík učebných pomôcok
Súťaž o balík učebných pomôcok

A nemajte obavu zo zvonenia školského zvonca!

Vyhrať je jednoduché, stačí odpovedať na našu súťažnú otázku. Každá správna odpoveď bude zaradená do žrebovania o 5 hlavných cien.

Súťažná otázka:
Napíšte vzorec Pytagorovej vety! Vaše odpovede posielajte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete TU. Súťaž končí vo štvrtok, 3.septembra!

Súťaž o balík učebných pomôcok
 


Školský rok klope na dvere!

Letné prázdniny už končia a ani sa nenazdáte a budete opäť počuť školský zvonec. Rodičia, buďte pripravení na nový školský rok a zaobstarajte si bez námahy a ďalšieho hľadania pre svoje deti krásne, novotou voňajúce učebné pomôcky zo spoločnosti MAPA Slovakia z rôznych oblastí, napr. geografie, biológie, dejepisu, chémie, fyziky, matematiky, slovenčiny, či cudzích jazykov. Vaše ratolesti sa vám za to iste odmenia skvelými školskými výsledkami.

Súťaž o balík učebných pomôcok
 


Výhra zahŕňa:

 - každý výherca získa balíček školských učebných pomôcok
 - spolu je v hre 5 balíčkov
 - žrebujeme 5 výhercov

Balíček sa skladá z:

 - Školský geografický atlas SVET
 - Školský geografický atlas SLOVENSKO
 - Dejepisný atlas - Štáty v premenách storočí
 - Školský dejepisný atlas SLOVENSKO
 - Školský dejepisný atlas SVETOVÉ A NÁRODNÉ DEJINY
 - Zbierka úloh z matematiky pre 5. - 9. ročník ZŠ
 - Pracovné zošity: Matematika 9.r. ZŠ, Geografia Slovenská republika, Dejepis pre 8.r. ZŠ,
Slovenčina pre 9.r. ZŠ

Obsah zošitov je v súlade s inovovanými štátnymi vzdelávacími programami, ktoré nadobudnú účinnosť od 1.9.2015.

Súťaž o balík učebných pomôcok
 


MAPA Slovakia vznikla v roku 1991 a v prevažnej miere sa zaoberá vydavateľskou činnosťou. Postupne od roku 2000 začalo vydávať špeciálne pracovné zošity, v ktorých sa skĺbili prednosti poznámkového a pracovného zošita. Výsledkom sú graficky príťažlivé, žiakmi i učiteľmi veľmi obľúbené učebné pomôcky, ktoré vďaka doplnkovým úlohám, testom, slepým mapám a i. pomáhajú žiakom lepšie zvládnuť preberané učivo. Zošity kopírujú učebné osnovy a úlohy v nich obsiahnuté sú zamerané na osvojenie vzdelávacích štandardov. Učitelia, ktorí vo vzdelávacom procese aktívne využívajú pracovné zošity, majú k dispozícii metodiky a ďalšie pomôcky (klasické i interaktívne testy, slepé mapy, tabuľky,  špeciálne úlohy a aktivity  a pod.) v školskom klube. Pre väčšinu pracovných zošitov sme pripravili aj jazykové mutácie pre ZŠ s VJM. Intenzívne pracujeme na tvorbe interaktívnych zošitov i atlasov. Vydavateľstvo pružne reaguje na prebiehajúcu reformu školstva aj prípravou nových zošitov, ktoré neraz predbiehajú i vydanie učebnice. Väčšina pracovných zošitov  získala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, rovnako ako najnovšie školské atlasy.

Školské geografické i historické atlasy sú vytvorené digitálnymi technológiami, a preto MAPA Slovakia vychádza v ústrety školám a vyhotoví im ktorúkoľvek mapu z atlasov v nástennom prevedení. Všetky nástenné mapy  sa dodávajú laminované s drevenými lištami.

ŠKOLSKÝ KLUB
Je naplnený relevantnými materiálmi, ktoré majú učiteľovi pomôcť pri príprave na vyučovanie i pri samotnom vyučovaní jednotlivých predmetov. Základom bonusového klubu je celoročný bezplatný prístup k edukačným materiálom pre tých učiteľov, ktorí so svojimi žiakmi pracujú na hodinách s pracovnými zošitmi.

V Školskom bonusovom klube nájdete:

 - návrhy tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre každý predmet a ročník
metodické materiály, či už všeobecné s návrhmi ako efektívne využívať pracovné zošity
 - testy a interaktívne testy
 - slepé mapy
 - krížovky a hry
 - tematicky spracované učivo (doplnené mapami a fotografiami), ktoré rozširujú informácie v učebniciach a zošitoch, ako sú napr. pamiatky UNESCO, geografické charakteristiky krajov SR, charakteristika vybraných náučných chodníkov na Slovensku, rekordné javy jednotlivých kontinentov, súbory farebných fotografií k preberanému učivu a pod.
 - interaktívne zošity

Viac informácií nájdete TU

Komentáre ( 0)