Vďačnosť je stav bytia, je to láska k životu

23. 10 2018 09:00 | PR článok
Plamienok
Plamienok

Ak milujeme život so všetkým, čo prináša, sme vďační za všetko, čo s ním súvisí.

Vďačnosť je jedna z dôležitých životných tém. Hovorí sa o nej v spoločnosti málo. To, ako ju vnímame a dennodenne žijeme ovplyvňuje kvalitu nášho života a aj života ľudí okolo nás.

Málokto dokáže byť vďačný celý život. Nad vďačnosťou sa zamýšľame a uvedomujeme si ju najmä vtedy, keď je náš vlastný život alebo život niekoho blízkeho, koho milujeme, ohrozený. A preto je možno prirodzené, že nás k téme vďačnosti priviedli rodiny, ktoré v Plamienku stretávame.

Rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi, ktorých život je ohrozený. Rodiny s deťmi, ktoré smútia po strate dieťaťa či partnera. Pomáhajú nám uvedomiť si, čo je v živote dôležité a uvedomiť si jeho cenu. Rozhodli sme sa preto bohatstvo ich posolstiev ponúknuť aj širšej verejnosti. Radi by sme tému vďačnosti ponúkli aj médiám a otvorili širšiu spoločenskú debatu.

Láske a vďačnosti sa učíme celý život. Ale málo kto z nás dokáže milovať a byť vďačný v každom momente. Byť vďačný v chvíľach nespokojnosti a nepohody je náročné pre väčšinu ak nie pre všetkých z nás. Vďačnosť má dopad na to, ako žijeme ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť.

Ak by sme boli viac vďační, žili by sme šťastnejší život. Bolo by možno menej vojen a konfliktov, menej rozvodov, menej detí v detských domovoch, menej kriminality. Viac by sme sa orientovali na vzťahy s ľuďmi, ktorí sú okolo nás a menej na výkon, spoločenské postavenie, majetok a peniaze.

Prečo sa o vďačnosti tak málo hovorí? Možno preto, že sa o nej nehovorí ľahko. Sú pojmy, keď nám často dochádzajú slová. Pojmy, ktoré sa dotýkajú podstaty bytia. Láska, nádej, krása, viera. Vďačnosť sa prejavuje v činoch. Slová nestačia.

Z vďaky k rodinám, ktoré stretávame a z vďaky ľuďom, ktorí nám pomáhajú, ponúkame verejnosti podcastové nahrávky o vďačnosti. Rozhodli sme sa opýtať ľudí s rôznou osobnou aj životnou skúsenosťou, čo pre nich vďačnosť znamená. Dnešným dňom verejne otvárame Podcasty Plamienka a ponúkame Vám vnútorné bohatstvo obyčajných ľudí, ktorí sú okolo nás.

Vypočuť si ich môžete tu:

https://www.plamienok.sk/podcast

Od roku 2002 Plamienok vyplnil prianie 270 nevyliečiteľne chorým deťom byť a žiť doma. Všetky lieky a prístrojové vybavenie im bezplatne zapožičiavame, pravidelne ich doma navštevujeme a sme im bezplatne k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku.

Rodiny s nevyliečiteľne chorými deťmi túžia žiť doma. Spolu.

Staňte sa pravidelnými darcami Plamienka a darujte im spoločné chvíle doma.

https://www.plamienok.sk/podporte-nas

Komentáre ( 0)