Pre najväčších vysielateľov platí od 1. novembra nová dohoda o pravidlách product placementu

02. 11 2017 16:21 | Tlačová správa
TV Markíza
TV Markíza Foto: TV Markíza

Nové pravidlá nebudú znamenať len právnu istotu pre vysielateľov, ale prínosné budú najmä pre divákov.

Označovanie programov, v ktorých sú umiestňované produkty, bude jednoduchšie a jednotné. Umožní to dohoda, ktorú na pôde Rady pre vysielanie a retransmisiu podpísali riaditelia najväčších slovenských televízií a predsedníčka Rady koncom septembra (27.9.2017).

„Nové pravidlá nebudú znamenať len právnu istotu pre vysielateľov, ale prínosné budú najmä pre divákov. Všetky programy, v ktorých sú umiestnené produkty, budú odteraz označené symbolom PP v krúžku na začiatku aj na konci programu, a to na dostatočne dlhý čas, aby divák vždy presne vedel, že sleduje program s týmto typom komerčnej informácie," objasnila význam dohody predsedníčka Rady, Marta Danielová.

Skratka PP je vo svete zaužívaná pre označovanie product placementu, používajú ju aj v susednom Česku. V slovenským podmienkach bude znázornená tmavým písmom na svetlom podklade, a to v pravom hornom alebo dolnom rohu obrazovky po dobu desiatich sekúnd, v presne stanovenom časovom rozpätí od začiatku a konca programu či po jeho prerušení reklamou. Vzhľadom na špecifiká živého vysielania preň platia miernejšie pravidlá.

Dohoda nadobudla účinnosť 1. novembra 2017, odkedy začalo plynúť dvojmesačné prechodné obdobie. Aby sa diváci s novým označovaním zoznámili a privykli si naň, počas prechodného obdobia budú vysielatelia programy sprevádzať textovou informáciou o umiestnení produktov a zároveň piktogramom. Od 1. januára bude postačovať len ich označenie piktogramom PP," doplnila predsedníčka Rady. O novom označovaní budú vysielatelia divákov informovať aj na svojich webových stránkach či komunikačnou kampaňou priamo vo vysielaní.

Nové pravidlá sa vzťahujú na všetkých vysielateľov, nielen na tých, ktorí dnes podpísali dohodu o ich dodržiavaní. Oboznámení sú s nimi aj zástupcovia Spolku lokálnych a regionálnych televízií LOTOS a asociácie regionálnych televízií RegionTVnet.sk.

Dohodu o dodržiavaní pravidiel vysielania programov s umiestnenými produktmi podpísali za

Rozhlas a televíziu Slovenska - generálny riaditeľ Jaroslav Rezník,
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. - generálny riaditeľ Matthias Settele,
MAC TV, s. r. o. - generálny riaditeľ Marcel Grega,
C.E.N., s.r.o. - riaditeľ pre externé vzťahy TA3 Igor Čekirda,
Radu pre vysielanie a retransmisiu - predsedníčka Rady Marta Danielová.

Kompletné znenie dohody o označovaní programov s umiestnenými produktmi je dostupné na webovej stránke Rady.

Komentáre ( 0)