Bača so zasadrovanou nohou: Museli ho nosiť dvaja chlapi

Juraj Bača a Marta Maťová
6/6