Bača so zasadrovanou nohou: Museli ho nosiť dvaja chlapi

Juraj Bača s Rexom
3/6

Zdroj: TV Markíza