Nešťastná Janka Hospodárová: Na nakrúcaní Šťastného domova musela zasahovať polícia!

Dom Popovičovcov počas prerábky niekto vykradol
4/15

Zdroj: TV Markíza