Nešťastná Janka Hospodárová: Na nakrúcaní Šťastného domova musela zasahovať polícia!

Dom Popovičovcov bol pred prerábkou v dezolátnom stave
3/15

Zdroj: TV Markíza