Šokovaná Janka Hospodárová: S týmto sa pri nakrúcaní Šťastného domova ešte nestretla!

Dom Kročkovcov akútne potrebuje rekonštrukciu.
2/17

Zdroj: TV Markíza