Šokovaná Janka Hospodárová: S týmto sa pri nakrúcaní Šťastného domova ešte nestretla!

Hanka Kynychová
1/17

Zdroj: TV Markíza