Po siedmich rokoch je späť: Finalista SuperStar sa vracia k hudbe

Pavol Kovalíček
3/5

Zdroj: Markíza