Po siedmich rokoch je späť: Finalista SuperStar sa vracia k hudbe

Tábor Štvorlístok deťom, Pavol Kovalíček
2/5

Zdroj: Facebook/Štvorlístok deťom