Pohreb plný emócií: Alžbeta II. už bude s Philipom navždy odpočívať v pokoji

Princ Willilam
3/28

Zdroj: AP