Pohreb plný emócií: Alžbeta II. už bude s Philipom navždy odpočívať v pokoji

Kráľ Karol III.
2/28

Zdroj: AP