Ako jediný účastník má zakázané cvičenie. Petrovi sa zhoršil zdravotný stav

Peter pred premenou
1/3

Zdroj: Markíza