Ako jediný účastník má zakázané cvičenie. Petrovi sa zhoršil zdravotný stav

Peter pred premenou
3/3

Zdroj: Markíza