Emócie sa dali krájať! Peter dokázal schudnúť na galavečer

Peter s rodinou
5/9

Zdroj: Markíza