Emócie sa dali krájať! Peter dokázal schudnúť na galavečer

Peter na galavečeri
2/9

Zdroj: Markíza