Emócie sa dali krájať! Peter dokázal schudnúť na galavečer

Peter s Mišom Páleníkom
6/9

Zdroj: Markíza