Súťažiaci na začiatku šou Survivor a teraz

Matěj na začiatku šou a teraz.
4/34