Kontaktné informácie

Oprávnený vysielateľ - Markíza, Doma, Dajto, Markíza Krimi (ďalej len „vysielateľ“)

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica 843 56, Slovenská republika

IČO: 31 444 873

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 12330/B

CENTRÁLA

Vlastnícka štruktúra a konečný užívateľ výhod:

Na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného orgánu dohľadu

Vysielateľ podlieha samoregulačnému mechanizmu - Etický kódex reklamnej praxe, samoregulačný orgán - Rada pre reklamu/Arbitrážna komisia

Relácie

Ak máte pre nás tip alebo námet na reportáž. Kontaktujte nás.

Videoobsah Voyo
Videoobsah markiza.sk
Podnety na zlepšenie a iné požiadavky

Ochrana osobných údajov

Vedúci pracovník pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager)

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava Zdroj: https://www.markiza.sk/kontakt

Nadácia televízie markíza

Nadácia televízie markíza