Kontaktné informácie

Oprávnený vysielateľ - Markíza, Doma, Dajto, Markíza Krimi (ďalej len „vysielateľ“)

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica 843 56, Slovenská republika

IČO: 31 444 873

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 12330/B

 • vlastnícka štruktúra a konečný užívateľ výhod: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/14086
 • na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného orgánu dohľadu
 • vysielateľ podlieha samoregulačnému mechanizmu - Etický kódex reklamnej praxe, samoregulačný orgán - Rada pre reklamu/Arbitrážna komisia

CENTRÁLA

tel.: +421 (2) 68274 111


RELÁCIE

Ak máte pre nás tip alebo námet na reportáž:

Televízne noviny

tel.: +421 915 100 100 alebo e-mail: somreporter@markiza.sk

Reflex

e-mail: reflex@markiza.sk

Teleráno

e-mail: telerano@markiza.sk

Videoobsah Voyo

e-mail: voyo@markiza.sk

Videoobsah markiza.sk

e-mail: videoarchiv@markiza.sk

PODNETY NA ZLEPŠENIE A INÉ POŽIADAVKY

e-mail: markiza@markiza.sk


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vedúci pracovník pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager)
  e-mail: GDPR.general@markiza.sk
  alebo poštou na adresu: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava

 • Zodpovedná osoba CME (DPO)
  e-mail: DPO@cme.net
  alebo poštou na adresu: CME Services s.r.o., Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00, Praha 5, Česká republika

NADÁCIA TELEVÍZIE MARKÍZA

kontakt: kontaktný formulár

web: https://nadacia.markiza.sk