Manažment televízie

Peter Gažík

Peter Gažík

Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Je zodpovedný za riadenie všetkých televíznych staníc skupiny CME na Slovensku, ako aj za rozvoj digitálnej transformácie skupiny Markíza s dôrazom na pokračovanie rastu streamovacej služby Voyo. Zároveň je členom správnej rady Nadácie Markíza.

Miloš Nitran

Miloš Nitran

Finančný riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Je zodpovedný za finančné riadenie spoločnosti, vrátane riadenia účtovníctva, plánovania, správy rozpočtu, riadenia cash flow a investičného rozhodovania, s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu a úspešnosť organizácie. Spolupracuje na plánovaní a implementácii digitálnych projektov, ktoré môžu zlepšiť efektivitu a produktivitu organizácie. Zároveň je členom správnej rady Nadácie Markíza.

Juraj Maťúš

Juraj Maťúš

Riaditeľ Centra reklamy

Spolu so svojím tímom realizuje predaj reklamného času, sponzorovanie relácií a telenákup. Buduje cenovú politiku jednotlivých televíznych staníc a spolupracuje pri finančnom zabezpečovaní vlastnej televíznej tvorby.

Silvia Majeská

Silvia Majeská

Programová riaditeľka skupiny Markíza a od januára 2021 aj českej skupiny Nova

Zodpovedá za vedenie programového oddelenia, tvorbu programovej stratégie pre všetky stanice skupiny Markíza a tiež obsahovej stratégie pre digitálne platformy. Riadi skladbu programových štruktúr televízií Markíza, Doma, Dajto, Markíza KRIMI a Markíza International, zastrešuje akvizície,dabing zahraničných programov a vývoj nových formátov.

Michal Borec

Michal Borec

Riaditeľ Centra marketingu

Riadi tím zabezpečujúci propagáciu programov, tvárí televízie a značiek skupiny Markíza. Zodpovedá za vzťahy s verejnosťou, marketingovú komunikáciu, organizáciu a riadenie eventov, marketingovú a PR podporu Nadácie Markíza, je členom jej správnej rady.

Michal Kratochvíl

Michal Kratochvíl

Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky

Riadi oddelenia, ktoré vyrábajú a vysielajú všetky spravodajské, publicistické a športové relácie TV Markíza. Je zodpovedný za celkovú stratégiu a dramaturgiu formátov v oblasti spravodajského a publicistického televízneho žánru a za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných informácií.

Peter Rolný

Peter Rolný

Riaditeľ Centra ľudských zdrojov

Vedie tím profesionálov, ktorí sa venujú podpore zamestnancov, náboru a výberu, vzdelávaniu a benefitom, odmeňovaniu, internej komunikácii a zamestnaneckým eventom - teda aktivitám smerujúcim k tomu, aby Markíza bola miestom, kde je radosť pracovať.

Lucia Tandlich

Lucia Tandlich

Riaditeľka Právneho a Compliance Centra a konateľka spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

So svojím tímom zastrešuje poskytovanie právnych služieb, dohľad nad súladom realizácie činností s legislatívnymi požiadavkami a corporate governance. Riadi stratégie postupov v súdnych a správnych konaniach a zastupuje spoločnosť voči externým subjektom pre oblasť mediálnych služieb.

Alexandra Dubovská

Alexandra Dubovská

Riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza

Zastrešuje produkciu hraných seriálov, reality a zábavných formátov, ako aj činnosť oddelenia castingu a rokovania s externými produkčnými spoločnosťami. Zároveň je členkou správnej rady Nadácie Markíza.

Katarína Targošová

Katarína Targošová

Zástupkyňa Digital riaditeľa pre Slovensko

Zodpovedá za úspešnú implementáciu digitálnej stratégie, koordináciu vývoja digitálnych produktov a procesov naprieč online platformami spoločnosti.

Josef Uher

Josef Uher

Riaditeľ Centra techniky skupiny Markíza a zároveň aj českej skupiny Nova

Zodpovedá za rozvoj technológií na zabezpečenie výroby a vysielania TV programu a ich previazanie s internetovými aktivitami, za organizáciu nákupu a implementáciu týchto technológií a zabezpečenie servisnej podpory.

Peter Gažík

Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Je zodpovedný za riadenie všetkých televíznych staníc skupiny CME na Slovensku, ako aj za rozvoj digitálnej transformácie skupiny Markíza s dôrazom na pokračovanie rastu streamovacej služby Voyo. Zároveň je členom správnej rady Nadácie Markíza.

Miloš Nitran

Finančný riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Je zodpovedný za finančné riadenie spoločnosti, vrátane riadenia účtovníctva, plánovania, správy rozpočtu, riadenia cash flow a investičného rozhodovania, s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu a úspešnosť organizácie. Spolupracuje na plánovaní a implementácii digitálnych projektov, ktoré môžu zlepšiť efektivitu a produktivitu organizácie. Zároveň je členom správnej rady Nadácie Markíza.

Juraj Maťúš

Riaditeľ Centra reklamy

Spolu so svojím tímom realizuje predaj reklamného času, sponzorovanie relácií a telenákup. Buduje cenovú politiku jednotlivých televíznych staníc a spolupracuje pri finančnom zabezpečovaní vlastnej televíznej tvorby.

Silvia Majeská

Programová riaditeľka skupiny Markíza a od januára 2021 aj českej skupiny Nova

Zodpovedá za vedenie programového oddelenia, tvorbu programovej stratégie pre všetky stanice skupiny Markíza a tiež obsahovej stratégie pre digitálne platformy. Riadi skladbu programových štruktúr televízií Markíza, Doma, Dajto, Markíza KRIMI a Markíza International, zastrešuje akvizície,dabing zahraničných programov a vývoj nových formátov.

Michal Borec

Riaditeľ Centra marketingu

Riadi tím zabezpečujúci propagáciu programov, tvárí televízie a značiek skupiny Markíza. Zodpovedá za vzťahy s verejnosťou, marketingovú komunikáciu, organizáciu a riadenie eventov, marketingovú a PR podporu Nadácie Markíza, je členom jej správnej rady.

Michal Kratochvíl

Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky

Riadi oddelenia, ktoré vyrábajú a vysielajú všetky spravodajské, publicistické a športové relácie TV Markíza. Je zodpovedný za celkovú stratégiu a dramaturgiu formátov v oblasti spravodajského a publicistického televízneho žánru a za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných informácií.

Peter Rolný

Riaditeľ Centra ľudských zdrojov

Vedie tím profesionálov, ktorí sa venujú podpore zamestnancov, náboru a výberu, vzdelávaniu a benefitom, odmeňovaniu, internej komunikácii a zamestnaneckým eventom - teda aktivitám smerujúcim k tomu, aby Markíza bola miestom, kde je radosť pracovať.

Lucia Tandlich

Riaditeľka Právneho a Compliance Centra a konateľka spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

So svojím tímom zastrešuje poskytovanie právnych služieb, dohľad nad súladom realizácie činností s legislatívnymi požiadavkami a corporate governance. Riadi stratégie postupov v súdnych a správnych konaniach a zastupuje spoločnosť voči externým subjektom pre oblasť mediálnych služieb.

Alexandra Dubovská

Riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza

Zastrešuje produkciu hraných seriálov, reality a zábavných formátov, ako aj činnosť oddelenia castingu a rokovania s externými produkčnými spoločnosťami. Zároveň je členkou správnej rady Nadácie Markíza.

Katarína Targošová

Zástupkyňa Digital riaditeľa pre Slovensko

Zodpovedá za úspešnú implementáciu digitálnej stratégie, koordináciu vývoja digitálnych produktov a procesov naprieč online platformami spoločnosti.

Josef Uher

Riaditeľ Centra techniky skupiny Markíza a zároveň aj českej skupiny Nova

Zodpovedá za rozvoj technológií na zabezpečenie výroby a vysielania TV programu a ich previazanie s internetovými aktivitami, za organizáciu nákupu a implementáciu týchto technológií a zabezpečenie servisnej podpory.