TV Markíza a Nova uspeli s ďalšími návrhmi predbežných opatrení

13. 08 2018 13:25 | Tlačová správa
TV Markíza a TV Nova
TV Markíza a TV Nova Foto: TV Markíza/TV Nova

Slovenský súd zakázal spoločnosti M7 Group nelegálnu distribúciu televízií Markíza a Nova.

Bratislava, 13. augusta 2018 – TV Markíza a TV Nova uspeli s ďalšími návrhmi na vydanie predbežných opatrení proti spoločnosti M7 Group, ktorá na slovenskom a českom trhu prevádzkuje satelitnú platformu Skylink. Vo veci nelegálnej distribúcie ich staníc im dal za pravdu aj Okresný súd v Bratislave. Ten vydal dve predbežné opatrenia proti M7 Group vo veci neoprávneného šírenia FTA staníc TV Nova na Slovensku a staníc TV Markíza v Česku.

Rovnako ako v prípade Mestského súdu v Prahe rozhodol Okresný súd v Bratislave, že spoločnosť M7 Group je povinná zablokovať prístup k televíznym programom TV Nova na dekódovacích kartách umožňujúcich užívateľom prístup k obsahovým službám platformy Skylink na Slovensku. M7 Group súčasne nesmie na Slovensku ponúkať a predávať dekódovacie karty umožňujúce prístup k voľne šíreným staniciam skupiny Nova.

Obdobne znie ďalšie predbežné opatrenie, ktoré spoločnosti M7 Group ukladá povinnosť zablokovať prístup k televíznym programom TV Markíza na dekódovacích kartách pre Českú republiku. M7 Group súčasne nesmie v Českej republike ponúkať a predávať dekódovacie karty umožňujúce prístup k staniciam skupiny Markíza.

„Aj slovenský súd svojimi rozhodnutiami zakázal Skylinku neoprávnené šírenie a sprístupňovanie našich kanálov v zahraničí. Je logické, že ak by k takémuto protiprávnemu konaniu naďalej dochádzalo, budeme tento zákaz dôsledne vymáhať,“ uviedol Štěpán Peichl, riaditeľ právnej sekcie TV Nova.


PR oddelenie skupiny Markíza