Súd nariadil neodkladné opatrenie proti spoločnosti neoprávnene šíriacej programové služby patriace do skupiny Markíza

03. 10 2019 12:11 | TS
Skupina Markíza
Skupina Markíza Foto: TV Markíza

Okresný súd v Bratislave nariadil neodkladné opatrenie voči spoločnosti CARISMA, spol. sr.o., prevádzkovateľovi retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému, ktorý neoprávnene šíril televízne programy patriace do skupiny Markíza.

Okresný súd uložil spoločnosti CARISMA, spol. s r.o. povinnosť zdržať sa šírenia televíznych programov skupiny Markíza, konkrétne Markíza, DAJTO a DOMA a neumožniť takúto retransmisiu tretím osobám. Zároveň je spoločnosť povinná odstrániť a ďalej sa zdržať akýchkoľvek verejných vyhlásení, inzercie, propagácie a reklamy týkajúcej sa poskytovania retransmisie TV programov Markíza, DAJTO a DOMA.
 
"Súd potvrdil náš prístup k spoločnostiam, ktoré distribuujú naše programové služby neoprávnene. Sme pripravení aj naďalej aktívne konať proti tým, ktorí autorské právo porušujú a využijeme na to všetky dostupné právne prostriedky," uvádza MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

Komentáre ( 0)