Markízatext skončil, o dôležité informácie však neprídete

01. 01 2022 06:00 | markiza.sk
Markízatext
Markízatext Foto: TV Markíza

Ďakujeme za 25 rokov priazne, ktorú ste venovali Markízatextu.

Skupina Markíza sa k 31. decembru 2021 rozhodla ukončiť poskytovanie svojej teletextovej služby s názvom Markízatext. Dôvodom bola jej neefektívnosť, keďže náklady na prevádzku teletextu neustále rástli a zároveň kontinuálne klesal divácky záujem o túto službu.

Všetky informácie o vysielaných programoch môžu diváci naďalej nájsť na webe Markiza.sk či v rámci HbbTV televízie Markíza po stlačení červeného tlačidla. HbbTV poskytuje oveľa širšie spektrum služieb a informácií, navyše v neporovnateľne atraktívnejšom vizuálnom kabáte. Nepretržitý spravodajský servis zas diváci nájdu na portáli TVnoviny.sk, ktorého obsah je taktiež k dispozícii aj prostredníctvom HbbTV.

Dôležitou súčasťou Markízatextu boli dlhé roky aj skryté titulky pre sluchovo postihnutých divákov. V rámci prechodnej fázy bude táto služba na príslušných teletextových stranách (777 - TV Markíza, 888 - TV Doma, 666 - TV Dajto) poskytovaná naďalej aj po 1. januári 2022, aby ani takto znevýhodnení diváci neprišli o zákonom garantovanú možnosť sledovať vybrané programy z pestrej ponuky skupiny Markíza. Následne budú skryté titulky postupne nahradené modernými DVB titulkami, o čom budú diváci včas informovaní.

Podrobnejšie informácie nájdete TU

Ďakujeme za 25 rokov priazne, ktorú ste venovali Markízatextu.