Grznárová Monika

30. 12 2020 11:39 |
Grznárová Monika
Grznárová Monika Foto: TV Markíza

redaktorka Televíznych novín

V roku 2015 ukončila doktorandské štúdium s titulom PhD. v odbore špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v školstve ako školská špeciálna pedagogička, ale aj ako vychovávateľka v Liečebno-výchovnom sanatóriu. Pracovala s deťmi s poruchami správania, ale aj s deťmi s mentálnym postihnutím. Jeden rok vyučovala na UKF v Nitre. Ako novinárka začínala v regionálnej televízií TV Nitrička, pracovala tiež v rádiu Viva a v regionálnej televízií TV Bratislava.

Od novembra 2020 je zamestnaná v TV Markíza ako redaktorka Televíznych novín a prevažne sa venuje témam zo školstva.