#tbt s Matúšom Krnčokom - Karina Quayumová o probléme na nakrúcaní Oteckov

Odvysielané