Vyhrajte vstupenky na skvelé predstavenia Tanečného divadla Ifjú Szivek

01. 10 2015 07:00 |
Súťaž o lístky na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek
Súťaž o lístky na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek
Súťaž o lístky na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek
Súťaž o lístky na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek
Súťaž o lístky na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek

Vychutnajte si obohacujúci umelecký zážitok!

Vyhrať je jednoduché, stačí odpovedať na našu súťažnú otázku. Každá správna odpoveď bude zaradená do žrebovania o 3 hlavné ceny:

 - 1 výherca vyhrá 4 vstupenky na predstavenie Kukučie vajíčko

 - 1 výherca vyhrá 2 vstupenky na predstavenie Listy

 - 1 výherca vyhrá 2 vstupenky na predstavenie Vyvlastenie


Súťažná otázka: Kto je to choreograf v divadle? Odpovede posielajte prostredníctvom formulára, ktorý nájdete TU Súťaž končí vo štvrtok, 8.októbra. Veľa šťastia!

Súťaž o lístky na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek
 


Výhra zahŕňa:

 - žrebujeme 3 výhercov, z ktorých každý vyhrá 2 alebo 4 vstupenky na predstavenia Tanečného divadla
 - 1 výherca vyhrá 4 vstupenky na predstavenie Kukučie vajíčko, štvrtok 12.11.2015 o 19:00 hod.
 - 1 výherca vyhrá 2 vstupenky na predstavenie Vyvlastenie, štvrtok 19.11.2015 o 19:00 hod.
 - 1 výherca vyhrá 2 vstupenky na predstavenie Listy, štvrtok 10.12.2015 o 19:00 hod.
vstupenky budú zaslané poštou na adresy výhercov

Adresa divadla:
Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Mostová 8, Bratislava - Staré mesto

Súťaž o lístky na predstavenie tanečného divadla Ifjú Szivek
 


Tanečné divadlo Ifjú Szivek


Tanečné divadlo Ifjú Szivek je jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života. Najväčším prínosom telesa je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry Karpatskej kotliny ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Významnú časť práce venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby Maďarov na Slovensku. Tradičná prezentácia hudby, tanca a krojov sa prelína aj produkciami, nabádajúcimi k premýšľaniu a pochopeniu zložitejších spoločenských javov.

Programy sú žánrovo pestré: tanečné divadelné diela, stavajúce na tradičnú tanečnú kultúru, diela prezentujúce tradíciu v pôvodnom prevedení podľa jednotlivých geografických oblastí, ale aj programy pripravené výlučne pre deti a mladého diváka.

Okrem scénickej tvorby a predstavení sa tanečné divadlo aktívne zúčastňuje na organizovaní a uskutočnení mnohých celoslovenských podujatí. Náplň jeho činnosti je rozšírený aj o archivovanie a spracovávanie terénnych folklórnych výskumov z 20. storočia. Katalogizáciou a spracovaním sa archív stáva dostupným pre záujemcov o tradičnú kultúru. Členovia súboru sú aj aktívnymi sprostredkovateľmi, učiteľmi ľudového tanca.

Umelecký vedúci Dušan Hégli je doma i medzinárodne uznávaným tvorcom. Jeho programy sú zaujímavé spojením tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry v autentickej interpretácii a premyslenej, progresívnej dramaturgickej koncepcie. Hudba, scénografia, osvetlenie či kostým sú aspoň tak dôležitými komponentmi jeho diel, ako autentická podoba tradičnej tanečnej kultúry.

Viac informácií o súťaži a všetky podrobnosti nájdete TU