Tajomstvo úspešných podnikateľov: Ako sa stať úspešným?

11. 12 2019 09:00 |
Tajomstvo úspešných podnikateľov: Ako sa stať úspešným?
Tajomstvo úspešných podnikateľov: Ako sa stať úspešným?

Každý, kto začína v podnikaní, chce predbehnúť konkurenciu, byť úspešný a vykazovať vysoké zisky. Nie každému sa to ale podarí.

Ak by ste chceli začať s podnikaním, ako sa stať úspešným a predbehnúť tak konkurenciu už v začiatkoch podnikania?

Živnosť alebo s.r.o.?

Ak sa chcete stať úspešným podnikateľom, musíte sa už v začiatkoch rozhodnúť, či uprednostníte živnosť alebo si vyberiete s.r.o. Každá má svoje výhody a nevýhody, preto by nebolo na škodu, keby si na začiatku porovnáte výhody a nevýhody živnosti a s.r.o.

V prospech živnosti hrá predovšetkým rýchle založenie a jednoduchšie vedenie administratívy. V prospech s.r.o. hrá predovšetkým ručenie. Spoločníci firmy neručia za záväzky firmy. V prípade živnosti ale budete musieť ručiť celým svojim majetkom, čiže aj osobným majetkom a majetkom svojej rodiny.

Úspešný budete jedine vtedy, ak si vyberiete pre vás najvýhodnejšiu formu podnikania. Pri zriaďovaní obchodnej prevádzky ale nezabúdajte aj na zabezpečenie novej registračnej pokladne.

Vzdelávanie v cudzích jazykoch

Aj keď na začiatku podnikania je zbytočné hovoriť expanzii do zahraničia, časom sa to pravdepodobne stane. Aby ste v budúcnosti predišli zbytočným problémom a nebrzdili expandovanie do zahraničia, je dobré, keď zamestnancom poskytnete možnosť vzdelávať sa v cudzích jazykoch, predovšetkým v angličtine, ktorá je zo všetkých jazykov najpoužívanejším jazykom.

Aj vy a aj zamestnanci, ktorí budú komunikovať zo zahraničnými partnermi, dodávateľmi, musia plynule ovládať cudzí jazyk. Poskytnite preto jazykové pobyty zamestnancom, ktorí budú komunikovať so zahraničnými partnermi a dodávateľmi a úspech máte zaručený.

Vytvorenie ideálnych podmienok na prácu

Keďže nezamestnanosť za posledné obdobie výrazne klesala, firmy si nemôžu dovoliť riskovať úbytok kvalitnej pracovnej sily. Pre získanie úspechu by mali vytvárať ideálne podmienky na prácu všetkým zamestnancom, aj tým, ktorí pracujú v kanceláriách. V kanceláriách by mal mať každý zamestnanec výškovo nastaviteľný stôl spolu s kvalitnou ergonomickou kancelárskou stoličkou, ktoré chránia zdravie zamestnanca.

Zamestnávateľ by mal urobiť všetko pre získanie certifikátu ISO 45001. Základným princípom je v podstate identifikácia možných rizík na pracoviskách a minimalizácia možných poškodení zdravia zamestnancov.

Ak sa chcete stať úspešným, vyberte si predovšetkým správnu formu podnikania, investujte do vzdelávania zamestnancov a zamestnancom zabezpečte dobré podmienky na prácu.

 

Komentáre (0)