Ako môžete zlepšiť svoj život a možno na tom aj zarobiť?

23. 11 2021 09:00 | PR článok
Ako môžete zlepšiť svoj život a možno na tom aj zarobiť?
Ako môžete zlepšiť svoj život a možno na tom aj zarobiť? Foto: shutterstock

O zodpovednom a ekologickom správaní počúvame takmer každý deň

Teraz je však naozaj najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, ako by sme aj my mohli prispieť k lepšiemu životu na našej planéte. O hodine dvanástej totiž nehovoria už len odborníci, ale aj svetové celebrity, ktoré sa o túto tému zaujímajú čoraz častejšie.

Téma ekológie sa začala otvárať už v 80-tych rokoch minulého storočia a posilnila po podpise Parížskej klimatickej dohody. Pre “zelené témy” to bol zlomový moment, vďaka čomu sa tomuto problému začala venovať pozornosť. Takisto začali vznikať nové fondy, do ktorých sa dostali relatívne veľké objemy investícií. Dnes tieto fondy poznáme pod skratkou ESG, v minulosti sa pre ne používali názvy ako udržateľné, etické alebo enviromentálne. “Dobrou správou je, že v poslednej dobe o tejto téme dosť rozhodujú ženy. Ak sa ženy spýtate, či chce, aby jej deti vyrastali v zdravšom prostredí, alebo chce o pol percenta vyšší výnos, žena si určite vyberie zdravé prostredie,” hovorí Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon Asset Management.

Zodpovednosť je rozhodujúca

Mnohé firmy si začali uvedomovať, že pre čoraz väčšiu skupinu ľudí sú ekológia a zodpovedné správanie naozaj dôležité. Dokonca až natoľko, že sa podľa toho rozhodujú pri nákupoch. A neplatí to len pri výbere oblečenia či drogérie. Rozhodujú sa tak pri službách, ale aj v prípade, že chcú investovať. “V ponuke máme najviac ESG fondov na Slovensku. Som rád, že patríme medzi najlepších, ale budeme naďalej pracovať na edukácii klientov a na produktovom portfóliu. Chceme vyhovieť požiadavkám našich klientov, ktoré sa tiež neustále zvyšujú,” vysvetľuje Marian Matušovič.

Ako viete prostredníctvom ESG fondov ovplyvniť budúcnosť?

Pri ESG fondoch vám odborníci vedia presne povedať, aký pozitívny dopad mala firma za posledný rok na život na našej planéte. Zároveň tieto fondy nie sú analyzované len z pohľadu profitu, ale veľmi dôležité je ich ESG skóre. “Ak v tomto skóringu zlyhajú, firmu vyradíme z portfólia. Môže sa to stať napríklad pri ekologickej katastrofe, keď firma zamorí  ovzdušie 100 kilometrov v okolí. Ak ju vyradia viacerí, tak  akcie tejto firmy pôjdu dole. To znamená, že si na to každý dáva pozor,” dodáva Marian Matušovič, generálny riaditeľ Eurizon Asset Management .

A vďaka zodpovednému premýšľaniu a rozhodovaniu môže každý z nás prispieť k tomu, že život na našej planéte bude dlhodobo udržateľnejší.

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu spoločnosti VÚB, a.s. V aktuálnej ponuke VÚB, a.s. sú aj podielové fondy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania (ESG/SRI) správcovskej spoločnosti Eurizon Capital S.A. Prístup integrácie ESG kritérií sa môže líšiť v závislosti od podielového fondu a jeho charakteristík bližšie uvedených v príslušnej fondovej dokumentácii (najmä Predajný prospekt, Kľúčové informácie pre investorov) dostupných v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach VÚB, a.s a na www.vub.sk/investovanie/podielove-fondy-eurizon-capital, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch ako aj informácie v súvislosti s nariadením (EÚ) č. 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora a v dokumente Zodpovedné investovanie.