Mladý umelec vytvoril unikátne diela, aké ste ešte nevideli

24. 01 2020 09:51 |
Pasta Oner
Pasta Oner Foto: archív P.O.
Pasta Oner
Pasta Oner
Pasta Oner

Prvá rozsiahla výstava trenčianskeho rodáka.

Prvá rozsiahla výstava trenčianskeho rodáka Pastu Onera (1979) na Slovensku prináša vyhranený, vnútorne previazaný súbor vyše šesťdesiatich obrazov a priestorových objektov z posledných dvoch rokov. Aj keď autorove východiská tkveli pred mnohými rokmi v pražskej grafity komunite, postupne sa ťažisko jeho práce presunulo k závesným obrazom a plastickým objektom, prepájajúcim rozmanité inšpiračné zdroje, pochádzajúce z komiksov, reklamy, staršieho umenia, každodenného života. Spájajúcou témou súčasného výstavného projektu, odkazujúceho na „bratstvo večnej lásky", je prechádzanie medzi láskou pozemskou a láskou nebeskou, vyjadrené ich vzájomnými prienikmi. Pasta Oner predstavuje na prízemí Danubiany v troch plastických objektoch, odvodených čiastočne zo sochy Dávida, vlastný typ hrdinu, ktorý by mal očistiť svet od všetkých nerestí, zatiaľ čo v obrazoch na prvom poschodí sa vynára predovšetkým večný námet lásky a zrady. Každá zo samostatných výstav uskutočnených autorom v uplynulom desaťročí, znamenala výrazný posun a premenu jeho pohľadu. Teraz do mnohých súbežne vedľa seba existujúcich svetov vstupuje osud v podobe otvoreného príbehu. Pasta Oner si vytvoril osobitý, veľmi slobodný umelecký štýl ako spojnicu mnohých protikladných, niekedy aj nezlučiteľných podnetov, odlišujúcich ho od ostatného českého maliarstva. V jeho „fusion" prístupe sa tak môžu stretávať opačné pohľady, ktoré by sa nikde inde nemohli stretnúť, iba na spoločnej ploche maliarskeho plátna.

Pasta Oner (1979), vlastným menom Zdeněk Řanda, je jedným z najvýraznejších predstaviteľov súčasnej českej umeleckej scény. Ako tvorivá osobnosť sa Pasta Oner v posledných rokoch intenzívne profiluje v klasických nezávislých i verejných galériách, v ktorých snúbi a zároveň aj prekračuje klasické žánrové kategórie pop-artu. Napriek tomu, že sa v jadre svojej práce dotýka princípov „postprodukcie", tvorbou sa vymyká aktuálnym dominantným prúdom postkonceptuálnych stratégií vo výtvarnom umení. Stredobodom Pastovej tvorby je olejová a akrylová maľba a taktiež navrhovanie priestorových objektov, plastík a inštalácií.

Pasta_Atelier.jpg
Foto: archív P.O.
 

Dielo Pastu Onera svojím charakteristickým spôsobom reflektuje a ironizuje súčasnú popkultúrnu spoločnosť. Tradičné témy fascinácie svetom bohatstva, sexu, viery, luxusných značiek a spotrebnej krásy autor zaraďuje do nového a aktuálneho kontextu kybernetickej spoločnosti, sveta exponenciálne rastúcej rýchlosti prenosu informácií a klipovej estetiky každodenného prežívania. Tento svet, ktorého je sám Pasta rovnako ako aj my nevyhnutnou súčasťou, napĺňa svojou angažovanú reflexiou. Autorova tvorba je nájdeným rubom a lícom pekla aj neba nás samých. V prelínaní emócií dobra a zla, banality a vážnosti spočíva kľúč Pastovho myslenia, ktoré nás prekvapuje nehoráznou krehkosťou nekonečne sa vinúceho oblúka trocha patetickej Božskej komédie.

Pasta Oner sa zúčastnil zhruba na päťdesiatich kolektívnych výstavách a v uplynulých rokoch realizoval deväť obsiahlych sólových výstavných projektov (Peep Show, Man on Fire, Recall, Last Days in Paradise, Neart to Heaven, Stay Gold, Art is Truth, Plan B, Pasta Oner). Pasta Oner nad rámec svojej autorskej štúdiovej a galerijnej tvorby reprezentuje často Českú republiku na oficiálnych kultúrnych a spoločenských akciách v zahraničí. Výraznou intervenciou bola jeho realizácia Candy Shop v českom pavilóne na šanghajskom Expe v roku 2010. V roku 2012 ho v priebehu Olympijských hier pozvalo České centrum v Londýne v rámci akcie Czech Open 2012: česká kultúrna sezóna v Londýne na realizáciu muralu a zapojenie sa do komunitného projektu s miestnymi občanmi a umelcami. V tom istom roku si ho prizvala aj slovenská ambasáda a Museu Nacional Honestino Guimarães v meste Brasilia participovať na výstave súčasného brazílskeho umenia MAB - Dialogos da Resistencia. Na návrh Pastu Onera bola v roku 2013 po boku prvorepublikových diel realizovaná farebná sklenená vitráž pri Zrkadlovej sieni v pražskom Paláci Lucerna. Roku 2014 ho České centrum v Moskve prizvalo na vytvorenie veľkoformátového muralu Nothing worth having comes easy a pomaľovanie električkového vagóna v ruskom Magnitogorsku. Roku 2015 sa zúčastnil na prezentácii počas veľtrhu v londýnskej Saatchi Gallery, na ktorom sa spolu s Pastom Onerom prezentoval rad popredných umelcov domácej scény (David Černý, Roman Týc, Masker a ďalší) V tom istom roku nadviazal Pasta mediálne aj verejne úspešnou akciou výmaľby vestibulov pražského metra. Dlhodobo spolupracuje a aktívne podporuje dobročinné aukcie a projekty, ako sú Nadácia VIA, Amnesty Inernational - Art for Amnesty, Nadácia Terezy Maxovej deťom, Centrum Paraple, Konto Bariéry Charty 77, Fond Ohrozených detí - Klokart, Be Charity, Cesta domov, Dajme deťom šancu, Naše dieťa a rad ďalších.

Komentáre ( 0)