matias.jpg
 
Matthias Settele


Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Je zodpovedný za riadenie všetkých televíznych staníc skupiny CME na Slovensku


Marianna Trnavská
 
Marianna Trnavská


Je konateľkou spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.
a pôsobí v pozícii finančnej riaditeľky TV Markíza. Je zodpovedná za finančné riadenie a hospodárenie spoločnosti, organizuje finančné toky organizácie, zaisťuje zostavenie finančného a úverového plánu, pripravuje zásady úverovej a úrokovej politiky organizácie, usmerňuje bankový a pracovný styk. . Koordinuje aj agendu ľudských zdrojov. Zároveň je aj správkyňou Nadácie Televízie Markíza.


majeska.jpg
 
Silvia Majeská


Je programovou riaditeľkou skupiny MARKIZA.
Je zodpovedná za tvorbu programovej stratégie pre všetky stanice skupiny Markíza v kontexte multikanálovej stratégie. Riadi skladbu programových štruktúr staníc a zastrešuje akvizície a dabing zahraničných programov. Taktiež zastrešuje Kreatívne oddelenie v zmysle koordinácie výroby upútaviek, kampaní, či staničnej a programovej grafiky.


Florian Skala
 
Florian Skala


Ako riaditeľ Centra reklamy realizuje predaj reklamného času , sponzorovania relácií a telenákup. Buduje cenovú politiku televíznej stanice a spolupracuje pri finančnom zabezpečovaní vlastnej televíznej tvorby.

Henrich Krejča
 
Henrich Krejča


Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky -
riadi oddelenia, ktoré vyrábajú a vysielajú všetky spravodajské, publicistické a športové relácie TV Markíza. Je zodpovedný za celkovú stratégiu a dramaturgiu formátov v oblasti spravodajského a publicistického televízneho žánru a za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných informácií.

Gabriel Popescu
 
Gabriel Popescu


Riaditeľ centra produkcie vlastnej tvorby
zodpovedá za stratégiu a smerovanie vlastnej tvorby skupiny Markíza-Slovakia spol. s r.o. Vyberá a následne zabezpečuje výrobu vlastných formátov. Podieľa sa na vypracovaní charakteristiky každej vysielacej štruktúry. Navrhuje programovú koncepciu jednotlivých cyklov i samostatných relácií.
zdenko.jpg
 
Zdenko Ryšavý


Riaditeľ Centra techniky

Riaditeľ Centra techniky spravuje hmotný majetok spoločnosti, zabezpečuje prevádzku televízneho strediska a obsluhu vybraných technických zariadení, vrátane mobilnej televíznej techniky.
Už ste čítali?