matias.jpg
Foto: TV Markíza
 
Matthias Settele


Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Je zodpovedný za riadenie všetkých televíznych staníc skupiny CME na Slovensku


Marianna Trnavská
Foto: TV Markíza
 
Marianna Trnavská


Je konateľkou spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.
a pôsobí v pozícii finančnej riaditeľky TV Markíza. Je zodpovedná za finančné riadenie a hospodárenie spoločnosti, organizuje finančné toky organizácie, zaisťuje zostavenie finančného a úverového plánu, pripravuje zásady úverovej a úrokovej politiky organizácie, usmerňuje bankový a pracovný styk. . Koordinuje aj agendu ľudských zdrojov. Zároveň je aj správkyňou Nadácie Televízie Markíza.Martina-Liskova-1.jpg
Foto: TV Markíza
 
Martina Lišková

Je programovou riaditeľkou skupiny MARKIZA. Je zodpovedná za tvorbu programovej stratégie pre všetky stanice skupiny Markíza v kontexte multikanálovej stratégie. Riadi skladbu programových štruktúr staníc a zastrešuje akvizície a dabing zahraničných programov. Taktiež zastrešuje Kreatívne oddelenie v zmysle koordinácie výroby upútaviek, kampaní, či staničnej a programovej grafiky.
Florian Skala
Foto: TV Markíza
 
Florian Skala


Ako riaditeľ Centra reklamy realizuje predaj reklamného času , sponzorovania relácií a telenákup. Buduje cenovú politiku televíznej stanice a spolupracuje pri finančnom zabezpečovaní vlastnej televíznej tvorby.

Henrich Krejča
Foto: TV Markíza
 
Henrich Krejča


Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky -
riadi oddelenia, ktoré vyrábajú a vysielajú všetky spravodajské, publicistické a športové relácie TV Markíza. Je zodpovedný za celkovú stratégiu a dramaturgiu formátov v oblasti spravodajského a publicistického televízneho žánru a za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných informácií.

Gabriel Popescu
Foto: TV Markíza
 
Gabriel Popescu


Riaditeľ centra produkcie vlastnej tvorby
zodpovedá za stratégiu a smerovanie vlastnej tvorby skupiny Markíza-Slovakia spol. s r.o. Vyberá a následne zabezpečuje výrobu vlastných formátov. Podieľa sa na vypracovaní charakteristiky každej vysielacej štruktúry. Navrhuje programovú koncepciu jednotlivých cyklov i samostatných relácií.
zdenko.jpg
 
Zdenko Ryšavý


Riaditeľ Centra techniky

Riaditeľ Centra techniky spravuje hmotný majetok spoločnosti, zabezpečuje prevádzku televízneho strediska a obsluhu vybraných technických zariadení, vrátane mobilnej televíznej techniky.
Už ste čítali?