Manažment televízie

Matthias Settele
 
Matthias Settele


Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Je zodpovedný za riadenie všetkých televíznych staníc skupiny CME na Slovensku.


Marianna Trnavská
 
Marianna Trnavská


Je konateľkou spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. a pôsobí v pozícii finančnej riaditeľky TV Markíza. Je zodpovedná za finančné riadenie a hospodárenie spoločnosti, organizuje finančné toky organizácie, zaisťuje zostavenie finančného a úverového plánu, pripravuje zásady úverovej a úrokovej politiky organizácie, usmerňuje bankový a pracovný styk. Koordinuje aj agendu ľudských zdrojov. Zároveň je aj Predsedníčkou správnej rady Nadácie Televízie Markíza.Juraj Maťúš
Foto: TV Markíza
 
Juraj Maťúš


Je riaditeľ Centra reklamy. Realizuje predaj reklamného času, sponzorovanie relácií a telenákup. Buduje cenovú politiku jednotlivých televíznych staníc a spolupracuje pri finančnom zabezpečovaní vlastnej televíznej tvorby.

Henrich Krejča
 
Henrich Krejča


Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky - riadi oddelenia, ktoré vyrábajú a vysielajú všetky spravodajské, publicistické a športové relácie TV Markíza. Je zodpovedný za celkovú stratégiu a dramaturgiu formátov v oblasti spravodajského a publicistického televízneho žánru a za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných informácií.