Akčné plány

AKČNÝ PLÁN na zabezpečenie multimodálneho prístupu vo vysielaní televíznej programovej služby

AKČNÝ PLÁN na zabezpečenie multimodálneho prístupu pri poskytovaní audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie