Manažment televízie

Manažment televízie

Matthias Settele
Matthias Settele  |  FOTO:  TV Markíza

Matthias Settele

Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Je zodpovedný za riadenie všetkých televíznych staníc skupiny CME na Slovensku, ako aj za rozvoj digitálnej transformácie skupiny Markíza s dôrazom na pokračovanie rastu streamovacej služby Voyo.

Miloš Nitran
Miloš Nitran  |  FOTO:  TV Markíza

Miloš Nitran

Zastáva pozíciu konateľa Televízie Markíza a finančného riaditeľa skupiny Markíza a českej skupiny Nova. Je zodpovedný za finančné riadenie spoločnosti, vrátane riadenia účtovníctva, plánovania, správy rozpočtu, riadenia cash flow a investičného rozhodovania, s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu a úspešnosť organizácie. Spolupracuje na plánovaní a implementácii digitálnych projektov, ktoré môžu zlepšiť efektivitu a produktivitu organizácie.

FOTO:  TV Markíza

Juraj Maťúš

Je riaditeľom Centra reklamy.  Spolu so svojím tímom realizuje predaj reklamného času, sponzorovanie relácií a telenákup. Buduje cenovú politiku jednotlivých televíznych staníc a spolupracuje pri finančnom zabezpečovaní vlastnej televíznej tvorby.

Silvia Majeská

Je programovou riaditeľkou skupiny Markíza a od januára 2021 aj českej skupiny Nova. Zodpovedá za vedenie programového oddelenia, tvorbu programovej stratégie pre všetky stanice skupiny Markíza a tiež obsahovej stratégie pre digitálne platformy. Riadi skladbu programových štruktúr televízií Markíza, Doma, Dajto, Markíza KRIMI a Markíza International, zastrešuje akvizície,dabing zahraničných programov a vývoj nových formátov.

Michal Borec
Michal Borec  |  FOTO:  TV Markíza

Michal Borec

Je riaditeľom Centra Marketingu - riadi tím zabezpečujúci propagáciu programov, tvárí televízie a značiek skupiny Markíza. Zodpovedá za vzťahy s verejnosťou, marketingovú komunikáciu, organizáciu a riadenie eventov, marketingovú a PR podporu Nadácie Markíza, je členom jej správnej rady.

Henrich Krejča
Henrich Krejča  |  FOTO:  TV Markíza

Henrich Krejča

Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky - riadi oddelenia, ktoré vyrábajú a vysielajú všetky spravodajské, publicistické a športové relácie TV Markíza. Je zodpovedný za celkovú stratégiu a dramaturgiu formátov v oblasti spravodajského a publicistického televízneho žánru a za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných informácií. Zároveň je členom správnej rady Nadácie Markíza.

Martina Vlkovičová
Martina Vlkovičová  |  FOTO:  TV Markíza

Martina Vlkovičová

Riaditeľka Centra ľudských zdrojov - riadi celkovú stratégiu ľudských zdrojov, odmeňovanie a benefity, rozvoj a vzdelávanie, nábor a adaptáciu zamestnancov, internú komunikáciu a zamestnanecké eventy, ESG a CSR aktivity a projekty smerujúce k digitálnej transformácii vo vnútri organizácie. Od roku 2023 riadi Nadáciu Markíza a je členkou správnej rady Nadácie Markíza.

Lucia Tandlich
Lucia Tandlich  |  FOTO:  TV Markíza

Lucia Tandlich

Riaditeľka Právneho a Compliance Centra a predsedníčka Správnej rady Nadácie Markíza. So svojím tímom zastrešuje poskytovanie právnych služieb, dohľad nad súladom realizácie činností s legislatívnymi požiadavkami a corporate governance. Riadi stratégie postupov v súdnych a správnych konaniach a zastupuje spoločnosť voči externým subjektom pre oblasť mediálnych služieb.

Josef Uher
Josef Uher  |  FOTO:  TV Markíza

Josef Uher

Riaditeľ Centra techniky skupiny Markíza a zároveň aj českej skupiny Nova. Zodpovedá za rozvoj technológií na zabezpečenie výroby a vysielania TV programu a ich previazanie s internetovými aktivitami, za organizáciu nákupu a implementáciu týchto technológií a zabezpečenie servisnej podpory.

Sebastian Wimmer
Sebastian Wimmer  |  FOTO:  TV Markíza

Sebastian Wimmer

Riaditeľ výroby skupiny Markíza a od marca 2021 aj českej skupiny Nova. Zastrešuje produkciu hraných seriálov, reality a zábavných formátov, ako aj činnosť oddelenia castingu a rokovania s externými produkčnými spoločnosťami. Predtým pôsobil tri roky ako konzultant výroby v spoločnosti CME. Skúsenosti s vedením výroby má aj z rumunskej PRO TV a nemeckej Tresor TV.​

Zdieľať