• TV Markíza
  • Päť rokov manažérskej praxe? Ideálny čas pre kariérny rast

Päť rokov manažérskej praxe? Ideálny čas pre kariérny rast

Päť rokov manažérskej praxe? Ideálny čas pre kariérny rast

Hľadáte spôsob, ako sa profesne posunúť ďalej? Vieme, čo by vám mohlo pomôcť...

Päť rokov manažérskej praxe? Ideálny čas pre kariérny rast Hľadáte spôsob, ako sa profesne posunúť ďalej? Vieme, čo by vám mohlo pomôcť...

Zistili ste, že po niekoľkých rokoch na manažérskej pozícii začínate stagnovať a hľadáte spôsob, ako sa profesne posunúť niekam ďalej? Pomôcť by vám mohlo štúdium MBA, vďaka ktorému získate nielen nové informácie, ale predovšetkým skúsenosti a praktické zručnosti.

„Štúdium MBA je väčšinou vhodné pre manažérov s niekoľkoročnou praxou, ktorí si prehĺbia svoje doterajšie vedomosti, získajú nové a naučia sa ich účinne aplikovať do firemnej praxe,“ zhrňuje prínos štúdia Vlasta Váchová, riaditeľka Cambridge Business School, ktorá sa špecializuje na manažérske odborné programy.

Znovunaštartovanie kariéry

Prieskumy ukazujú, že viac ako tri štvrtiny absolventov MBA programu získajú vyššiu pracovnú pozíciu už do jedného roka od ukončenia štúdia. S tým súvisí aj vyššie finančné ohodnotenie.

Okrem kariérneho rastu je štúdium MBA tiež skvelým miestom pre nadväzovanie nových kontaktov. „Prostredníctvom seminárov som sa stretol s veľmi zaujímavými osobnosťami, ktorých pohľad na danú problematiku ma obohatil o nové spôsoby v prístupoch k mojim pracovným záležitostiam a navyše sa mi rozšíril uhol pohľadu pri riešení obchodných záležitostí s obchodnými partnermi,“ vymenúva absolvent MBA programu Radovan Krahulec.

FOTO:  Seocentrum

Podľa čoho vyberať?

Jedným z dôležitých ukazovateľov kvality výučby je lektorský tím. „V posledných rokoch sa v Českej republike doslova roztrhlo vrece so školami, ktoré ponúkajú štúdium MBA. Mnoho z nich ale nedisponuje stabilným lektorským kolektívom, ktorý by bol zložený z naozaj kvalitných lektorov s patričnou praxou tútora i manažéra,“ opisuje Vlasta Váchová.

V prípade Cambridge Business School sa o výučbu 11 programov stará viac ako 50 odborníkov s dlhoročnou praxou. Mnohí z nich mimo svoju lektorskú činnosť zároveň pôsobia na odborných pozíciách v rôznych oblastiach vyššieho manažmentu. Niektorí lektori navyše sami absolvovali MBA program a svoju výučbu tak koncipujú na základe vlastných skúseností so štúdiom.

Súčasne je nutné si zistiť, čo za vynaložené prostriedky dostanete. Niektoré školy Vám ponúknu drahé samoštúdium v podobe online programu. Takéto štúdium potom nemá žiadny prínos ani pre študenta, ani pre jeho zamestnávateľa.

Je štúdium náročné?

Áno, a práve preto je titul známkou prestíže. Na druhú stranu, koncepcia štúdia vychádza z predpokladu, že účastníci sú pracovne vyťažení ľudia. Štúdium trvá jeden až dva roky a jeho podoba sa na jednotlivých školách veľmi líši.

„Programy MBA od Cambridge Business School trvajú jeden rok a sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich tematických moduloch. Účastníci majú k dispozícii intranet, kde nájdu študijné materiály a podporu pre svoje štúdium. Študenti sa stretávajú na celodenných seminároch, ktoré sú zamerané na aplikáciu danej problematiky do praxe. Semináre prebiehajú vždy v sobotu na začiatku a v polovici semestra,“ opisuje štúdium na Cambridge Business School Vlasta Váchová.

FOTO:  Seocentrum

Oplatí sa to?

Štúdium MBA predstavuje nemalú investíciu, ceny programov sa pohybujú okolo približne 3 300 € bez DHP, čo sa na prvý pohľad môže zdať príliš. Vynaložené finančné prostriedky sa však mnohonásobne vrátia. Finančná návratnosť nie je rozhodne jediným dôvodom, prečo študovať MBA. „Štúdium MBA - Management a leadership mi umožnilo zásadným spôsobom skombinovať teoretické znalosti a praktické skúsenosti. To, čo je však podstatné, je aktuálnosť získaných znalostí. V čase, keď vzdelanie nemá životnosť desiatok rokov, je nevyhnutné, aby každý manažér dopĺňal svoje vzdelanie priebežne a zaisťoval si tak prehľad v reálnom čase naprieč všetkými disciplínami,“ zhrňuje svoje dojmy absolvent Cambridge Business School Petr Vaněrka.

Najnovšie videá