• TV Markíza
  • Markíza opäť generálnym partnerom Štúrovho pera, vybraní študenti získajú letnú stáž v TV Markíza

Markíza opäť generálnym partnerom Štúrovho pera, vybraní študenti získajú letnú stáž v TV Markíza

Markíza opäť generálnym partnerom Štúrovho pera, vybraní študenti získajú letnú stáž v TV Markíza

Televíziu Markíza v odbornej porote súťaže zastupuje šéfredaktorka publicistiky Zuzana Štelbaská, ku ktorej sa tento rok pridá aj redaktorka Televíznych novín Gabriela Kajtárová.

Televízia Markíza sa už tradične stala generálnym partnerom najprestížnejšej celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2023. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene spolu s partnerskými inštitúciami vyhlásili už 29. ročník tohto výnimočného podujatia, v ktorom majú nadaní študenti a študentky možnosť ukázať svoje kvality.

Jednotlivé súťažné práce hodnotí odborná porota, ktorá je zložená z renomovaných novinárov a osobností žurnalistiky z rôznych slovenských médií. Televíziu Markíza v porote zastupuje šéfredaktorka publicistiky Zuzana Štelbaská, ku ktorej sa tento rok pridá aj redaktorka Televíznych novín Gabriela Kajtárová.

„Skvelou správou pre všetkých súťažiacich je, že im TV Markíza v tomto ročníku Štúrovho pera ponúkne špeciálne ocenenie. Vybraní študenti a študentky získajú letnú stáž v Markíze, ktorú absolvujú pri niektorom z našich senior redaktorov, pričom im uhradíme všetky náklady na cestu, stravu a ubytovanie. Dostanú tak jedinečnú možnosť zoznámiť sa s redakčnou prácou v najsledovanejšej slovenskej televízii a zároveň naštartovať svoju vlastnú novinársku kariéru,“ povedala Zuzana Štelbaská.

Záujemcovia sa do súťaže Štúrovo pero 2023 môžu ešte stále prihlásiť, a to v piatich kategóriách - stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a online žurnalistika. Stredoškolské časopisy sa môžu zapojiť aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Súťaž je otvorená tiež pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Všetky podmienky súťaže sú uvedené na webe organizátora.

Uzávierka súťaže je 15. februára 2023, vyhodnotenie sa uskutoční 21.-22. apríla 2023 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene.

Najnovšie videá