• TV Markíza
  • Markíza je aj v roku 2024 generálnym partnerom novinárskej súťaže Štúrovo pero, vybraní študenti získajú letnú stáž v najsledovanejšej televízii

Markíza je aj v roku 2024 generálnym partnerom novinárskej súťaže Štúrovo pero, vybraní študenti získajú letnú stáž v najsledovanejšej televízii

Markíza je aj v roku 2024 generálnym partnerom novinárskej súťaže Štúrovo pero, vybraní študenti získajú letnú stáž v najsledovanejšej televízii

Televíziu Markíza v odbornej porote súťaže zastupuje šéfredaktorka publicistiky Zuzana Štelbaská, ku ktorej sa opäť pridá aj redaktorka Televíznych novín Gabriela Kajtárová.

Televízia Markíza sa aj tento rok stala generálnym partnerom najprestížnejšej celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2024. Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene spolu s partnerskými inštitúciami vyhlásili jubilejný 30. ročník tohto výnimočného podujatia, v ktorom majú nadaní študenti a študentky možnosť ukázať svoje kvality.

Jednotlivé súťažné práce hodnotí odborná porota, ktorá je zložená z renomovaných novinárov a osobností žurnalistiky z rôznych slovenských médií. Televíziu Markíza v porote už tradične zastupuje šéfredaktorka publicistiky Zuzana Štelbaská, ku ktorej sa opäť pridá aj redaktorka Televíznych novín Gabriela Kajtárová.

„Skvelou správou pre všetkých súťažiacich vysokoškolákov je, že aj v tomto ročníku Štúrovho pera im TV Markíza ponúkne špeciálne ocenenie. Dvaja vybraní vysokoškolskí študenti či študentky z kategórie jednotlivcov získajú letnú stáž v Markíze, ktorú absolvujú pri niektorom z našich senior redaktorov alebo redaktoriek, pričom im uhradíme všetky náklady na cestu, stravu a ubytovanie. Dostanú tak jedinečnú možnosť zoznámiť sa s redakčnou prácou v najsledovanejšej slovenskej televízii a zároveň naštartovať svoju vlastnú novinársku kariéru,“ povedala Zuzana Štelbaská.

Záujemcovia sa do súťaže Štúrovo pero 2024 môžu ešte stále prihlásiť, a to v piatich kategóriách - stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a online žurnalistika. Stredoškolské časopisy sa môžu zapojiť aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Súťaž je otvorená tiež pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Všetky podmienky súťaže sú uvedené na webe organizátora.

Uzávierka súťaže je 15. februára 2024, slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 19. - 20. apríla 2024 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Súčasťou tohto dvojdňového stretnutia budú aj workshopy s odborníkmi a diskusie so zaujímavými hosťami.

PR oddelenie skupiny Markíza

Najnovšie videá