• TV Markíza
  • Od čoho závisí životnosť klimatizácie? Tieto veci nepodceňujte

Od čoho závisí životnosť klimatizácie? Tieto veci nepodceňujte

Od čoho závisí životnosť klimatizácie? Tieto veci nepodceňujte

Takto spoznáte, že s vašou klimatizáciou niečo nie je v poriadku?

V našich zemepisných šírkach nie sú klimatizácie tak vyťažené ako napríklad v krajinách južnej Európy, Ázii alebo Amerike. Odborníci zo spoločnosti Daikin preto uvádzajú, že životnosť klimatizácie v bežnej domácnosti strednej Európy sa môže pohybovať v rozmedzí 10 až 15 rokov.

Dodržaním niekoľkých jednoduchých, no zásadných pravidiel však môžete docieliť, aby to bolo o niečo dlhšie. Daikin uvádza, že eviduje na trhu klimatizácie, ktoré spoľahlivo fungujú už viac ako dvadsať rokov.

Ak chcete, aby vám vaša novo zakúpená klimatizácia spoľahlivo slúžila dlhé roky, je potrebné sa o ňu pravidelne starať, vhodne umiestniť a používať s rozumom. Ako docieliť, aby bola životnosť vašej klimatizácie čo najdlhšia?

Tieto varovné signály nepodceňujte. Včasná oprava vám ušetrí peniaze

„Vďaka čisteniu, údržbe a pravidelnému servisu klimatizácie zabezpečíte jej bezproblémovú prevádzku, predĺženú životnosť a dokonca zabránite zvyšovaniu spotreby elektrickej energie. Zároveň tak dokážete predísť aj možným zdravotným rizikám,“ hovorí odborník na klimatizácie zo ZSE.

Do opráv klimatizácie, o ktorú sa nestaráte, budete musieť časom investovať nemalú sumu. Pravidelnou údržbou sa takémuto scenáru vyhnete.

Pravidelná starostlivosť o klímu zabezpečí aj to, že si včas všimnete, keď sa s ňou niečo deje a nefunguje ako má. Môžete tak ihneď kontaktovať odborníkov, ktorí váš problém vyriešia a vyhnete sa tak tomu, že budete musieť vymeniť celú jednotku.

Toto sú prvé varovné signály, podľa ktorých môžete rozoznať, že s vašou klimatizáciou niečo nie je v poriadku.

● Rýchle a samovoľné prepínanie cyklov. Klimatizácia sa opakovane zapína a vypína, bez toho by dokončila jeden chladiaci cyklus. Môže to byť spôsobené chybou termostatu, znečistením vzduchových filtrov alebo aj nízkou hladinou chladiva.

● Z klimatizácie prúdi v režime chladenia horúci vzduch. V tomto prípade môže byť poškodený kompresor alebo treba doplniť do systému chladiacu látku.

● Počas používania klimatizácie je v miestnosti veľmi vysoká vlhkosť. Ak klíma nedokáže znížiť vlhkosť v interiéri, môže mať poškodený výparník vzduchu alebo vzduchotechnické rozvody nie sú dobre utesnené.

● Z klimatizácie sa šíri nepríjemný zápach. V tomto prípade sú väčšinou na príčine nedostatočne udržiavané vzduchové filtre a je potrebné okamžite privolať odborníkov, aby vykonali profesionálne profylaktické čistenie. Pleseň sa totiž môže rozšíriť do celej jednotky aj rozvodných potrubí.

● Z klimatizácie kvapká alebo vyteká voda. Ani vtedy si neporadíte sami a je dobré privolať profesionálov. Príčinou môže byť netesnosť systému alebo chybný výmenník.

● Klimatizácia vydáva zvláštne zvuky. Ak vaša klíma cvaká, šuští, syčí alebo vydáva akékoľvek iné zvuky, na ktoré ste predtým neboli zvyknutý je pravdepodobne na čase, nechať ju poriadne vyčistiť odbornej firme. Príčinou môžu byť zanesené a neudržiavané súčiastky.

● Účty za elektrinu vám rapídne narástli. Aj v tomto prípade môže byť problém v tom, že klimatizácia je nedostatočne vyčistená a na to, aby dostatočne vychladila miestnosť potrebuje viac elektrickej energie.

Pravidelná domáca kontrola a údržba klímy je základ

Klimatizáciu by ste mali kontrolovať aspoň raz za mesiac. V prípade, že bývate v prašnom prostredí alebo máte domáce zvieratko aj častejšie. Návod na základnú údržbu dostanete spolu s manuálom pri kúpe klimatizácie. Stačí, ak sa ho budete držať a nemôžete urobiť žiadnu chybu.

Dôležité je vyčistiť vonkajšiu vzduchovú filtráciu, ktorú má každá klíma. Nachádza sa pod predným plastovým krytom vnútornej jednotky. Táto predfiltrácia zachytáva najväčšie prachové častice alebo zvieracie chlpy. Rovnako chráni prístup k celej ploche chladiaceho systému.

Postup čistenia je nasledovný. Najskôr klimatizáciu vypnite a vypojte z elektrickej siete. Povrch poutierajte mäkkou vlhkou handričkou. Potom otvorte predný kryt a vyberte vzduchové filtre. Hrubé nečistoty, ako prach či srsť domácich zvierat, ktoré sa na nich zachytili, jemne povysávajte vysávačom so štetinovým nadstavcom.

Filtre potom opatrne umyte pod tečúcou vlažnou vodou. Ak sú veľmi znečistené, môžete použiť saponát. Nikdy ich nevkladajte do umývačky riadu ani nesušte na priamom slnku. Teplo by ich mohlo poškodiť. Suché a dôkladne vyčistené filtre vráťte na pôvodné miesto a zatvorte predný panel klimatizácie. Teraz ju môžete znova zapnúť.

Nezabúdajte, že klimatizácia má aj vonkajšiu jednotku. Tú síce nemáte na očiach, no jej čistenie je rovnako dôležité, ak chcete, aby vám klimatizácia slúžila čo najdlhšie. Okolo vonkajšej jednotky by ste mali zabezpečiť dostatok priestoru na prúdenie vzduchu.

Ak je umiestnená na balkóne alebo terase, neprikrývajte ju, ani neukladajte pod kusy nábytku. Pravidelne ju kontrolujte a čistite od hrubých nečistôt, napríklad lístia. Povrch môžete poutierať navlhčenou handričkou.

Profesionálne čistenie je potrebné aspoň raz ročne

Hoci mnoho majú takmer všetky modely klimatizácií funkciu automatického čistenia, ktoré interiér klimatizačnej jednotky vysušuje a sterilizuje, je veľmi dôležité podrobiť klimatizáciu profesionálnemu servisu a čisteniu.

„Pojem profylaktika predstavuje pravidelnú preventívnu údržbu klimatizačných zariadení. Túto údržbu by mali vykonávať len vyškolení servisní technici s osvedčením o odbornej spôsobilosti. Vykonávanie profylaktického servisu je nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť vašej klimatizácie,“ hovorí odborník zo ZSE.

Ak budete svoju klimatizáciu pravidelne udržiavať a servisovať u odborníkov, nemusíte sa obávať žiadnych problémov. Pravidelná údržba klimatizácia je prevencia, ktorá sa vyplatí. V rámci programu ZSE Klima Bezstarosti máte pravidelnú ročnú servisnú prehliadku v cene klimatizácie počas celého obdobia platnosti zmluvy. Navyše bude klimatizácia na splátky vaša len za jedno euro denne a získate aj 300 kWh elektriny pre chladenie alebo prikurovanie klimatizáciou zadarmo.

Servisná prehliadka prebehne podľa všetkých bezpečnostných opatrení, u vás doma a vo vopred stanovenom termíne. Servisný pracovník vykoná dôkladnú obhliadku vonkajšej a vnútornej jednotky. Odborne vyčistí a vydezinfikuje vzduchové filtre. Následne vymení filtre, ktoré sa čistiť nedajú – napríklad uhlíkový filter, ktorý slúži na odstránenie pachov.

Taktiež skontroluje stav celej chladiacej sústavy a doplní chýbajúce chladivo. Ďalej preverí všetky elektrické časti a funkčnosť celého zariadenia. Spustí diagnostiku celého systému, ktorá môže odhaliť skryté poruchy. Nakoniec preskúša všetky funkcie a ovládanie klimatizácie.

„Odporúčané obdobie pre vykonanie profesionálnej údržby je spravidla raz ročne. Predovšetkým v dvoch obdobiach – pred začiatkom letnej sezóny (marec, apríl) alebo po jej ukončení (október, november). Je už len na vás, ktoré obdobie si vyberiete,“ hovorí odborník zo ZSE.

Používatelia klimatizácií si často neuvedomujú, že podmienkou získania záruky na klimatizáciu je nielen jej odborná inštalácia, ale aj preukázateľný servis vykonávaný pravidelne odbornou certifikovanou firmou.

Životnosť klímy predĺžite aj správnym umiestnením a používaním

Okrem pravidelného čistenia a servisovania vplýva na životnosť Daikin klimatizácie aj jej umiestnenie a spôsob, akým ju používate.

Vnútorná jednotka by mala byť nainštalovaná tak, aby vzduch v miestnosti správne cirkuloval. Vzduch na chladenie sa nasáva zvrchu klimatizačného zariadenia, preto sa nemôže inštalovať celkom ku stropu. Zariadenie musí mať okolo seba dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. Najideálnejšie 15 až 20 centimetrov z každej strany.

Vyhnite sa aj tomu, aby ste vnútornú jednotku umiestnili v blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla. Je potrebné dodržiavať vzdialenosť od žiaroviek, svietidiel a domácich spotrebičov. Klimatizácia má vnútorný termostat, ktorý reaguje na teplotu okolia a mohla by sa tak prehrievať.

„Klimatizáciu nemontujte na steny, ktoré sú väčšiu časť dňa vystavené slnečnému žiareniu. Jednotka bude pracovať nepretržite na vysoký výkon, čo bude viesť ku vyššej spotrebe elektrickej energie a rýchlejšiemu opotrebovaniu zariadenia,“ zdôrazňuje odborník na klimatizácie zo ZSE.

Ešte pre pár rokmi sa hovorilo, že je lepšie a úspornejšie nechať klimatizáciu bežať počas celého dňa na menší výkon. V súčasnosti sa však odporúča klimatizačné zariadenie vždy vypnúť, ak sa nenachádzate doma. Klimatizácia spotrebuje menej elektrickej energie a nedochádza k takému opotrebovaniu komponentov, keď je vypnutá a podľa potreby opäť zapnutá, ako keď je v nepretržitej prevádzke. Hoci aj s minimálnym výkonom chladenia.

Keď je klimatizácia zapnutá, všetky okná v miestnosti by mali byť zatvorené. Teplý vzduch prúdiaci do priestoru zvyšuje výkon klimatizačnej jednotky a tým aj spotrebu elektrickej energie, pretože klimatizácia sa ho snaží neustále ochladzovať. Pred vetraním miestnosti preto vždy vypnite klimatizáciu.

Najnovšie videá