Manažment televízie

Matthias Settele
 
Matthias Settele


Generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Je zodpovedný za riadenie všetkých televíznych staníc skupiny CME na Slovensku.


Marianna Trnavská
 
Marianna Trnavská


Je konateľkou spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. a pôsobí v pozícii finančnej riaditeľky TV Markíza. Je zodpovedná za finančné riadenie a hospodárenie spoločnosti, organizuje finančné toky organizácie, zaisťuje zostavenie finančného a úverového plánu, pripravuje zásady úverovej a úrokovej politiky organizácie, usmerňuje bankový a pracovný styk. Koordinuje aj agendu ľudských zdrojov. Zároveň je aj Predsedníčkou správnej rady Nadácie Televízie Markíza.Juraj Maťúš
Foto: TV Markíza
 
Juraj Maťúš


Je riaditeľ Centra reklamy. Realizuje predaj reklamného času, sponzorovanie relácií a telenákup. Buduje cenovú politiku jednotlivých televíznych staníc a spolupracuje pri finančnom zabezpečovaní vlastnej televíznej tvorby.

MARKIZA042338newretouch.jpg
 
Silvia Majeská


Je programovou riaditeľkou skupiny Markíza. Zodpovedá za tvorbu programovej stratégie pre všetky stanice skupiny Markíza. Riadi skladbu programových štruktúr televízií Markíza, Doma, Dajto a Markíza International, zastrešuje akvizície a dabing zahraničných programov.Michal Borec, manažment televízie, atyp
 
Michal Borec


Riadi tím zabezpečujúci propagáciu programov, tvárí televízie a značiek skupiny Markíza. Zodpovedá za vzťahy s verejnosťou, marketingovú komunikáciu, organizáciu a riadenie eventov, marketingovú a PR podporu Nadácie Markíza, je členom jej správnej rady.Henrich Krejča
 
Henrich Krejča


Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky - riadi oddelenia, ktoré vyrábajú a vysielajú všetky spravodajské, publicistické a športové relácie TV Markíza. Je zodpovedný za celkovú stratégiu a dramaturgiu formátov v oblasti spravodajského a publicistického televízneho žánru a za objektivitu, relevantnosť a nestrannosť medializovaných informácií.