• Šoubiz
  • Zmena v spôsobe poskytovania skrytých titulkov

Zmena v spôsobe poskytovania skrytých titulkov

Zmena v spôsobe poskytovania skrytých titulkov

Po novom už skryté titulky nebudú poskytované prostredníctvom teletextu, ale formou modernejších, spoľahlivejších a lepšie čitateľných DVB titulkov.

Skupina Markíza pristupuje s účinnosťou od pondelka 13. marca 2023 od 9:00 hod. ráno k vopred avizovanej zmene technológie poskytovania skrytých titulkov pre sluchovo znevýhodnených divákov a diváčky.

Najnovšie videá