• TV Markíza
  • Stanoviská TV Markíza k aktuálnym medializovaným témam v súvislosti so spravodajskými a publicistickými reláciami

Stanoviská TV Markíza k aktuálnym medializovaným témam v súvislosti so spravodajskými a publicistickými reláciami

Stanoviská TV Markíza k aktuálnym medializovaným témam v súvislosti so spravodajskými a publicistickými reláciami

TV Markíza vyrába všetky spravodajské a publicistické relácie podľa striktne nastavených redakčných pravidiel, ktoré odrážajú hodnoty našej materskej spoločnosti CME.

Stanovisko TV Markíza ohľadom predvolebných diskusií:

V rámci predvolebných diskusií chceme dať spravodlivý priestor všetkým kandidujúcim stranám. Kladieme dôraz na to, aby sa rôzne politické názory dostali k divákom rovnomerne a aby každá politická strana dostala príležitosť na diskusiu. Preto budeme zástupcov politických strán do týchto predvolebných debát zaraďovať podľa transparentného kľúča, a to podľa priemeru posledných prieskumov volebných preferencií najrenomovanejších agentúry FOCUS a AKO k 20. septembru 2023. Zástupca každého kandidujúceho subjektu bude mať rovnaký čas diskutovať na najdôležitejšie témy, ako aj predstaviť svoj volebný program. Projekt diskusných programov vo vysielaní TV Markíza počas volebnej kampane bol schválený Radou pre mediálne služby.

Stanovisko TV Markíza ohľadom relácie Na telo:

Do diskusnej relácie Na telo pozývame zástupcov všetkých relevantných politických subjektov, predovšetkým parlamentných strán, a to tak, aby bola vždy zachovaná vyváženosť relácie. Zároveň sa vždy snažíme o atraktívnu zostavu hostí a výber tých najaktuálnejších a najzaujímavejších tém. Moderátor vedie diskusiu prísne nestranne. Je naším zámerom, aby sa divák dozvedel čo najviac dôležitých informácií.

Naše hodnoty a redakčné pravidlá:

TV Markíza vyrába všetky spravodajské a publicistické relácie podľa striktne nastavených redakčných pravidiel, ktoré odrážajú hodnoty našej materskej spoločnosti CME. Musia byť založené na faktoch, objektívne, nestranné, pripravované v súlade so zákonmi a rešpektujúc ľudské práva.

Na dodržiavanie týchto pravidiel dohliada redakčná rada CME, nezávislá skupina odborníkov, ktorá podporuje vrcholový manažment CME a miestne spravodajské tímy v krajinách CME vo všetkých témach týkajúcich sa spravodajstva, publicistiky a informačných formátov. Zároveň tiež podporuje spravodajské tímy na jednotlivých trhoch, ktoré sa neustále usilujú o zvyšovanie redakčnej kvality. Členmi redakčnej rady CME sú Hans Mahr, Matthias Settele a Roby Burke.

PR oddelenie skupiny Markíza

Najnovšie videá