Kontakty

Kontaktné informácie

Oprávnený vysielateľ - Markíza, Doma, Dajto, Markíza Krimi (ďalej len „vysielateľ“)

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica 843 56, Slovenská republika

IČO: 31 444 873

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 12330/B

  • vlastnícka štruktúra a konečný užívateľ výhod: https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/14086
  • na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného orgánu dohľadu
  • vysielateľ podlieha samoregulačnému mechanizmu - Etický kódex reklamnej praxe, samoregulačný orgán - Rada pre reklamu/Arbitrážna komisia

CENTRÁLA
tel.: +421 (2) 68274 111

RELÁCIE
Ak máte pre nás tip alebo námet na reportáž:

Televízne noviny

tel.: +421 915 100 100 alebo e-mail: [email protected]


Reflex
e-mail: [email protected]

Teleráno
e-mail: [email protected]

PODNETY NA ZLEPŠENIE A INÉ POŽIADAVKY
e-mail: [email protected]

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vedúci pracovník pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager)
e-mail: [email protected] alebo poštou na adresu: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 BratislavaNADÁCIA TELEVÍZIE MARKÍZA
kontakt: kontaktný formulár
web: https://nadacia.markiza.sk