Kontakt

Nadácia televízie Markíza
Bratislavská 1/A
843 56  Bratislava
Dana Šinková, projektová manažérka, tel.: +421 (2) 68274 111


IČO: 379 252 70
DIČ: 2022 454 027

Právna forma
Nadácia - zapísaná  v registri nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod č. 203/na-2002/869

Bankové spojenie
SK09 1111 0000 0003 3322 2111 (UniCredit bank, a.s.)

Možnosti ako sa uchádzať o pomoc alebo spoluprácu:

Ak ste fyzická osoba , vyplňte prosím Kontaktný formulár. O pomoci rozhoduje komisia zložená z členov Správnej rady. V prípade podpory Vašej žiadosti Vás budeme kontaktovať.

Ak ste právnická osoba alebo firma , ktorá chce nadviazať spoluprácu či podporiť činnosť našej nadácie, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na [email protected]

V prípade, ak máte záujem podporiť Nadáciu televízie Markíza, môžete tak urobiť aj prostredníctvom darovacieho formulára zverejneného tu https://nadacia.markiza.sk/darovaci-formular .

Grantové programy: aktuálne nemáme vyhlásený žiadny grantový program pre verejnosť.

Grantové komisie: o prípadných grantoch, daroch a podporách projektov rozhoduje komisia zložená z členov Správnej rady (zloženie Správnej rady viď časť O Nadácii).

Kontaktný formulár