Matky a dcéry

Matky a dcéry

Najsilnejšie puto na svete je láska. Puto, ktoré presahuje priestor, čas, a pri ktorom rozhoduje niečo silnejšie než DNA. Srdce.