Účinkujúci Samo Trnka: Manžel, otec, hovado

Účinkujúci
Režisér