Šťastní vs. Šťastní

Šťastní vs. Šťastní

Šťastní vs. Šťastní je slovenská adaptácia ruského komediálneho seriálu o dvoch rodinách s rovnakým priezviskom, ale úplne odlišnými životmi. Jedni Šťastní sú boháči, kým tí druhí trú biedu...
Sledujte bez reklám