Ďakujeme veľmi pekne našim partnerom, ktorí nám pomáhajú, sú to:

Markíza – Slovakia, s. r. o.

Marsh Slovakia

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

UniCredit Leasing Slovakia

Vydavateľstvo IKAR, a. s.

Pierre Baguette/Fekollini, s. r. o.

UNIQA poisťovňa, a.s.

Rovnako ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí našu nadáciu podporujú prostredníctvom asignácie 2% z daní, verejných zbierok alebo zdieľaním našich charitatívnych aktivít a myšlienok.